Żyć wiarą   
Wierzyć życiem
Króluj nam Chryste !
ZAPROSZENIE

3 grudnia 2022r. – Adwentowy Dzień Skupienia

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej zaprasza Prezesów POAK oraz członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się w dniu 3 grudnia 2022 r. w dwóch turach – dla północnej części diecezji, w Rzeszowie w parafii pw. Chrystusa Króla i dla południowej części w Jaśle w parafii pw. MB Częstochowskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:00

Czytaj więcej »
10-05112022-Zebranie sprawozdawczo - wyborcze Rady DIAK
RELACJA

,,Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia’’

5 listopada 2022r. w Sanktuarium MB Rzeszowskiej w przyklasztornym Centrum formacyjnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Spotkanie Rady DIAK poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Akcja Katolicka jest oficjalnym kościelnym urzędem apostolstwa świeckich obok urzędów kapłanów, diakonów i katechistów, a jej celem zasadniczym jest wprowadzanie zasad Ewangelii Chrystusowej według nauczania Magisterium

Czytaj więcej »
RELACJA

Spotkanie Księży Asystentów Dekanalnych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

W sobotę, 15 października br. w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie miało miejsce spotkanie Księży Asystentów Dekanalnych AK z Asystentami Diecezjalnymi i Zarządem DIAK. Prezes DIAK, Jeremi Kalkowski, przedstawił aktualny stan organizacyjny Akcji. Stwierdził, iż zgodnie ze swoim charyzmatem, AK powinna aktywnie pracować na różnych płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podkreślał znaczenie kapłanów w tworzeniu i działaniu struktur Akcji,

Czytaj więcej »

Akcja katolicka - kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem katolików świeckich, które w zorganizowanej formie współpracuje bezpośrednio z hierarchią kościelną w celu wypełniania misji apostolskiej Kościoła Katolickiego oraz pogłębienia formacji chrześcijańskiej.

Akcja katolicka - co robimy?

Realizujemy powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania. Nasza duchowość opiera się na:

  • Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim
  • Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny
  • Agere cum Ecclesia – działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Cele Akcji Katolickiej

  • Ukierunkowanie życia intelektualnego i kulturalnego na zadania apostolskie
  • Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
  • Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
  • Kształcenie działaczy katolickich
  • Wychowanie do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

MODLITWA CODZIENNA

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

Akcja katolicka w diecezji rzeszowskiej

Dekretem Ks. Bpa Kazimierza Górnego z dnia 2 czerwca 1995 r. w czwartą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie i beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, zainicjowała pracę Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej. Pierwsze prace studyjne objęły przygotowanie spotkań informacyjnych oraz opracowanie założeń organizacyjnych Akcji Katolickiej w Diecezji.

W dniu 23 czerwca 1995 r. dekretem Bpa Rzeszowskiego powołany został Tymczasowy Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej, przyjmując za motto swojego działania hasło Odnowić wszystko w Chrystusie. 28 marca 1998 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował 75 osób na prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W czasie uroczystej Mszy świętej powołana została Rada Diecezjalnego Instytutu AK. Tworzą ją prezesi Parafialnych Oddziałów oraz 10 osób z nominacji.