Żyć wiarą   
Wierzyć życiem
Króluj nam Chryste !
RELACJA

Akcja Katolicka u świętego Andrzeja Boboli – 11.05.2024

Każdego roku członkowie Akcji Katolickiej z diecezji przemyskiej i rzeszowskiej spotykają się w Strachocinie, by oddać cześć świętemu Andrzejowi Boboli. Również w tym roku, 11 maja zgromadzili się na Bobolówce przedstawiciele stowarzyszenia z obydwu diecezji na czele z prezesami, Panią Danutą Figielą z Diecezji Przemyskiej oraz Panem Jeremim Kalkowskim z Diecezji Rzeszowskiej. Zebranych powitał kustosz sanktuarium i jednocześnie Diecezjalny Asystent Akcji

Czytaj więcej »
ZAPROSZENIE

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA AKCJI KATOLICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

Czcigodni Księża Asystenci, Szanowni Członkowie i Sympatycy Akcji Katolickiej! Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Akcji Katolickiej na Jasną Górę w dniu 15 czerwca 2024 r., którą będziemy przeżywać pod hasłem przewodnim: „Uczestniczę we Wspólnocie Kościoła”. Wyjazd autokarem z parafii pw. świętego Michała Archanioła w Rzeszowie o godzinie 5.00, powrót około 19.00. Koszt ok. 70 zł.

Czytaj więcej »
27.04.2024 - Spotkanie formacyjne członków AK
RELACJA

Spotkanie formacyjne członków Akcji Katolickiej

W sobotę, 27 kwietnia br. członkowie Akcji Katolickiej z naszej diecezji uczestniczyli w wiosennym spotkaniu formacyjnym, które odbyło się w Katedrze Rzeszowskiej. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10:00 Mszą Świętą koncelebrowaną, którą sprawowali ks. Stanisław Potera – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej oraz ks. dr Jan Kulik – zaproszony prelegent. Zebranych powitał na początku ksiądz asystent, podkreślając szczególny charakter miejsca, w którym

Czytaj więcej »

Akcja katolicka - kim jesteśmy?

Jesteśmy stowarzyszeniem katolików świeckich, które w zorganizowanej formie współpracuje bezpośrednio z hierarchią kościelną w celu wypełniania misji apostolskiej Kościoła Katolickiego oraz pogłębienia formacji chrześcijańskiej.

Akcja katolicka - co robimy?

Realizujemy powołanie otrzymane na mocy sakramentów chrztu świętego i bierzmowania. Nasza duchowość opiera się na:

  • Sentire cum Ecclesia – poznanie nauczania Kościoła oraz utożsamienie się z nim
  • Vivere cum Ecclesia – autentyczne życie chrześcijańskie w świecie oraz prawdziwa troska o Kościół lokalny i powszechny
  • Agere cum Ecclesia – działanie w jedności z Księdzem Proboszczem i hierarchią Kościoła Katolickiego z zachowaniem właściwie rozumianej autonomii i odpowiedzialności wiernych świeckich.

Cele Akcji Katolickiej

  • Ukierunkowanie życia intelektualnego i kulturalnego na zadania apostolskie
  • Przenikanie wartościami ewangelicznymi życia społecznego
  • Reagowanie na zagrożenia wiary i moralności
  • Zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła
  • Kształcenie działaczy katolickich
  • Wychowanie do aktywności w życiu społecznym, gospodarczym i politycznym

MODLITWA CODZIENNA

Bądź uwielbiony Boże za łaskę chrztu świętego, dzięki której stałem się członkiem Twojego Mistycznego Ciała – Kościoła świętego.

Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do apostolstwa.
Dziękuję Ci, Boże, za obdarzenie mnie charyzmatem głoszenia Dobre Nowiny współczesnemu człowiekowi w łączności z moim biskupem i proboszczem. Przeżywam wielkość swego powołania, lecz uświadamiam sobie także słabość i kruchość moją. Dlatego proszę Cię, Boże, Stwórco i Królu Wszechświata, byś wspierał mnie w budowaniu Twojego Królestwa. Spraw, bym czynnie uczestniczył w życiu Twojego Kościoła i Ojczyzny.

Dodawaj mi sił i mądrości, bym modlitwą i apostolską działalnością uświęcał moje życie osobiste i rodzinne, sferę pracy i wypoczynku sektor kultury i życia publicznego.

Ześlij, proszę, światło Ducha Świętego, bym Twoją pomocą wsparty, mógł właściwie formować siebie i innych zgodnie z tradycją Kościoła katolickiego.

Użycz mi tej łaski, abym uczestnicząc w Akcji Katolickiej był dyspozycyjnym, gotowym do wyrzeczeń, wiernym podjętym postanowieniom i wytrwałym w przeciwnościach. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Święty Wojciechu i Bł. Stanisławie Kostko Starowieyski – Patronowie Akcji Katolickiej w Polsce. Módlcie się za nami.

Akcja katolicka w diecezji rzeszowskiej

Dekretem Ks. Bpa Kazimierza Górnego z dnia 2 czerwca 1995 r. w czwartą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Rzeszowie i beatyfikacji Sługi Bożego Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, zainicjowała pracę Akcja Katolicka Diecezji Rzeszowskiej. Pierwsze prace studyjne objęły przygotowanie spotkań informacyjnych oraz opracowanie założeń organizacyjnych Akcji Katolickiej w Diecezji.

W dniu 23 czerwca 1995 r. dekretem Bpa Rzeszowskiego powołany został Tymczasowy Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej, przyjmując za motto swojego działania hasło Odnowić wszystko w Chrystusie. 28 marca 1998 roku Ksiądz Biskup Ordynariusz mianował 75 osób na prezesów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. W czasie uroczystej Mszy świętej powołana została Rada Diecezjalnego Instytutu AK. Tworzą ją prezesi Parafialnych Oddziałów oraz 10 osób z nominacji.