Asystenci diecezjalni AK

Ks. Stanisław Potera

Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św.  Michała Archanioła, (od 1981 r). Opiekuje się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, Chórem „Michael”, Rycerstwem Św. Michała Archanioła, Różami  Różańcowymi oraz prowadzi katechezy przedmałżeńskie.  Funkcje dodatkowe: Kanonik Kapituły Katedralnej,  Dziekan dekanatu Rzeszów – Katedra, Referent „Caritas  Kapłanów”, Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Ks. Michał Bator

Pochodzi z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Gwoźnicy Górnej. Ukończył Zespół Szkół Rolniczych im. Mikołaja Kopernika w Miłocinie. Po ukończeniu Seminarium Duchownego  w Przemyślu i uzyskaniu tytułu  magistra teologii na KUL-u został wyświecony na kapłana 21.05.1994 roku. W roku 2005 uzyskał Licencjat z teologii pastoralnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego (OU) w  Instytucie Ekumenizmu i Badań nad Integracją (IEBI UO). Jako wikariusz posługiwał w parafii: Czarna Sędziszowska, Chmielnik i Cmolas. W latach 2000-2013 wyjechał na misje do archidiecezji praskiej w Czechach,  posługując w Parafii w Českém Brodě, Pradze i Kralupy nad Vltavou. Przez ostatnie 7 lat pełnił funkcje proboszcza i kustosza Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie a od 17.08.2020 otrzymał nominację na proboszcza Parafii św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Jako motto życia kapłańskiego wybrał zdanie z Ewangelii św. Mateusza:  „Wszystko, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wy im czyńcie” (Mt 7,12).