Życie ludzkie jest święte i nienaruszalne

W niedziele 24 marca, obchodziliśmy 80 rocznicę śmierci Rodziny Ulmów, zamordowanej przez Niemców za ukrywanie Żydów. W przeddzień tego wydarzenia w sobotę 23 marca  z Łańcuta do Markowej wyruszyła piesza pielgrzymka pod hasłem „Z Błogosławioną Rodziną Ulmów w obronie życia”  pielgrzymowało w niej  350 pątników z Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej.  Eucharystia pod przewodnictwem bp. Jana Wątroby w obecności biskupów przemyskich i wielu kapłanów była zwieńczeniem wspólnotowego pielgrzymowania.  

 

Inicjatorami  pielgrzymki w obronie życia było Centrum Dziedzictwa Błogosławionej Rodziny Ulmów, Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Przemyskiej i Diecezji Rzeszowskiej oraz parafia pw. św. Doroty w Markowej. Pod przewodnictwem bp. Stanisława Jamrozka i kustosza parafii w Markowej ks. Romana Chowańca, pątnicy wyruszyli z parafii pw. św. Michała Archanioła w Łańcucie w 10 km trasę do świątyni w Markowej, gdzie znajdują się relikwie bł. Rodziny Ulmów. Wśród pielgrzymów nie zabrakło ludzi młodych i rodzin z dziećmi – wspomina pątniczka Zofia  z Oddziału Akcji Katolickiej w  Będziemyślu  z Diecezji  Rzeszowskiej. Był to czas modlitwy, zadumy, wspomnień o beatyfikacji Rodziny Ulmów, ubogacony śpiewem Godzinek ku czci NMP, rozważaniem stacji Drogi Krzyżowej Pana Jezusa i Koronką do Bożego Miłosierdzia. Było to nasze żywe świadectwo, iż jesteśmy za życiem, które jest  święte i nienaruszalne. Przed Eucharystią ks. Nikodem Rybczyk, Duszpasterz Rodzin Diecezji Rzeszowskiej wygłosił konferencję tematycznie związaną z ochroną życia poczętego. Pochylił się nad ochroną życia, nad definicją zabójstwa, podkreślał, iż od samego początku chrześcijanie przerywanie poczętego życia utożsamiali z zabójstwem. Trzeba ciągle apelować o ochronę życia. – Dzisiaj chcemy z tego miejsca w duchu wiary i modlitwy raz jeszcze powtórzyć słowa Boga z Góry Synaj „nie zabijaj” to znaczy „szanuj życie” – mówił kapłan. Skutecznym środkiem duchowym w obronie życia poczętego jest dziewięciomiesięczna „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego” polegająca na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca i krótkiej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców – podkreślał kaznodzieja. W wygłoszonej  homilii Biskup Jan Wątroba  przywołał wybitne postacie, które opowiadały się za cywilizacją życia. Prymasa Tysiąclecia, bł. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, św. Jana Pawła II, który w obronie nienarodzonych stawał przy każdej okazji – wskazywał ks. Biskup. Mówił  o wsparciu modlitewnym działań zmierzających do tworzenia przyjaznego klimatu wokół rodziny, zwłaszcza  rodziny wielodzietnej. Aby dodać odwagi tym, dla których pojawiające się nowe życie staje się jakimś zagrożeniem czy ciężarem. Przykładem takiej odwagi jest św. Joanna Beretta Molla, którą kanonizował papież św. Jan Paweł II, a papież Franciszek wyniósł do chwały ołtarzy Rodzinę Ulmów z Markowej – podkreślał  biskup przybliżając historię „Samarytan z Markowej” w kontekście otwartości na życie.

Jako skuteczną formę modlitwy za życiem zaproponował również „Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego”. Trwając dziś w dziękczynieniu za dar beatyfikacji Rodziny Ulmów, podziwiając ich wiarę, ich wzajemną miłość, odwagę, ich otwarcie na nowe życie oraz szacunek dla życia na każdym jego etapie, stajemy wraz z nimi w obronie życia od poczęcia do jego naturalnego kresu. Słowo do pielgrzymów  skierował abp Adam Szal Metropolita Przemyski. Podziękowania za zorganizowanie i uczestnictwo w pielgrzymce „Z Błogosławioną Rodziną Ulmów w obronie życia” do Markowej, skierował bp Krzysztof Chudzio z Przemyśla. Tylko Bóg jest Panem życia, tylko On tworzy życie, ono jest Jego własnością – mówił  ks. biskup. Dzisiaj Kościół i  Ojczyzna potrzebują wzorów ludzi odważnych, wierzących i żyjących wiarą na co dzień. Bł.  Ulmowie , to przykład ludzi otwartych na obcych, na ludzi innych przekonań proszących o pomoc. Przykładem swojego życia uczą nas wierności Bogu i szacunku dla życia dzieci nienarodzonych. Beatyfikacja dziecka zamordowanego w łonie matki  to znak czasu, który jest wielkim wołaniem o szacunek dla dzieci nienarodzonych, o ich obronę, o wrażliwość na najsłabszych. Twórcze budowanie ,,kultury życia‘’ to szczególny czas dotknięcia ludzkich sumień – znak czasu, który powinien być odczytany w przestrzeni życia publicznego, narodowego i państwowego. Aktualnie potrzebne są działania zmierzające do wspierania rodzin w otwartości na każdy dar życia oraz modlitewnego wypraszania sił dla tych, którzy opiekują się terminalnie chorymi i umierającymi. Koniecznie trzeba, przypomnieć naszemu społeczeństwu, politykom, ludziom ideologicznie hołdującym aborcji czy eutanazji, o wartości ludzkiego życia i sile apostolskiego oddziaływania ludzi, którzy kochają i troszczą się o każde ludzkie życie – zaznaczali w zaproszeniu na pielgrzymkę organizatorzy. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Akcji Katolickiej z Prezesem Jeremim Kalkowskim oraz  Nina Kitlińska, przewodnicząca Rady Ruchów i Stowarzyszeń  Katolickich

 „Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości (…). Potrzebna jest więc powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w czyn wielką strategię obrony życia. Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie” – wołał Jan Paweł II w 1997 r. w Kaliszu.

 

Króluj nam Chryste !
Małgorzata Jaworska