Złoty jubileusz kapłaństwa księdza prałata Stanisława Potery Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej

W niedzielę 16 czerwca w kościele pw. św. Michała Archanioła w Rzeszowie odbyły się uroczystości jubileuszowe pięćdziesiątej rocznicy kapłaństwa ks. Stanisława Potery – Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej, budowniczego i pierwszego proboszcza tej parafii.

Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przez ponad 20 kapłanów, przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Krzysztof Gołąbek – dziekan i proboszcz parafii katedralnej. Kaznodzieja przedstawił życiorys księdza Jubilata oraz jego zaangażowanie i ogrom pracy włożony w budowanie wspólnoty parafialnej w parafii pw. św. Michała Archanioła. Na zakończenie ksiądz dziekan złożył życzenia w formie błogosławieństwa: „Pan niech będzie przed Tobą, aby ukazywać Ci dalej właściwą drogę i aby Cię osłaniać i zamknąć Cię w Swoich ramionach. Pan niech będzie za Tobą, aby Cię ustrzec przed zasadzkami złego. Pan niech będzie pod Tobą, aby przechwycić Cię i podnieść. Pan niech będzie w Tobie, aby cię pocieszyć, gdy przychodzi smutek. Pan niech będzie wokół Ciebie, aby Cię chronić. Pan niech będzie zawsze nad Tobą, aby Cię błogosławić. I tak niech Cię błogosławi dobry Bóg: Ojciec i Syn i Duch Święty”.

Po komunii świętej przedstawiciele wspólnot i stowarzyszeń składali księdzu prałatowi życzenia z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa.

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, reprezentowany przez prezesa Pana Jeremiego Kalkowskiego i Panią wiceprezes Marię Hatylak, przekazał życzenia wspólnoty członków Akcji Katolickiej oraz list gratulacyjny od bp. Marka Mendyka, Krajowego Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej i Pana Andrzeja Kamińskiego Prezesa Zarządu AK w Polsce.

Na zakończenie ksiądz Stanisław Potera podziękował wszystkim biorącym udział
w uroczystości: kapłanom, siostrom zakonnym, przedstawicielom samorządu, wspólnot parafialnych i licznie przybyłym parafianom.

Ks. Stanisław Potera urodził się 29 czerwca 1950 r. w Żmigrodzie w rodzinie Pawła i Heleny. Uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Żmigrodzie. Maturę zdał w roku 1968, a następnie  wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie w latach 1968-1974 przygotował się do posługi kapłańskiej. Świecenia kapłańskie przyjął 15 czerwca 1974 r. w kościele o. Franciszkanów w Jaśle z rąk bp. Stanisława Jakiela.

Z chwilą powołania do istnienia w Diecezji Rzeszowskiej  Akcji Katolickiej tj. 2 czerwca 1995 r. ks. Potera został pierwszym Asystentem Diecezjalnym tego stowarzyszenia. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.

 M. Błażej