,,Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia’’

5 listopada 2022r. w Sanktuarium MB Rzeszowskiej w przyklasztornym Centrum formacyjnym odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej.

Spotkanie Rady DIAK poprzedziła Eucharystia, której przewodniczył bp Jan Wątroba, Ordynariusz Diecezji Rzeszowskiej. Akcja Katolicka jest oficjalnym kościelnym urzędem apostolstwa świeckich obok urzędów kapłanów, diakonów i katechistów, a jej celem zasadniczym jest wprowadzanie zasad Ewangelii Chrystusowej według nauczania Magisterium Kościoła Katolickiego do rzeczywistości społecznej w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną – wskazał ksiądz biskup. Nawiązując do słów św. Pawła ,,Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia ‘’ (Flp. 4.13) podkreślił, iż nasze myśli, serca i dusze wypełnione mocą Boga, przemieniają nas. Czynią zdolnymi do działania w Jego imieniu, do działania na rzecz wspólnoty. Zawierzenie Akcji Katolickiej Matce Bożej Rzeszowskiej zakończyło Eucharystię.

W drugiej części spotkania, Prezes Jeremi Kalkowski podsumował działania DIAK w latach 2018 – 2022. Przedstawione zostały sprawozdania Asystenta DIAK ks. Stanisława Potery, skarbnika i Komisji Rewizyjnej za okres kończącej się kadencji. Rada udzieliła absolutorium ustępującemu Zarządowi. W czasie spotkania wybrano kandydatów na prezesa DIAK na lata 2022-2026, członków Zarządu, delegatów do Rady Krajowej oraz członków Komisji Rewizyjnej. Prezesa DIAK na kadencję 2022-2026 mianuje ks. Biskup Ordynariusz spośród kandydatów wybranych przez Radę.

W Radzie Krajowej AK reprezentować nas będą Państwo: Małgorzata Błażej i Bogusław Cieśla. Zebrani zapoznali się z kalendarium pracy Akcji Katolickiej na kolejny rok działalności. W trakcie dyskusji poruszano tematy związane z działalnością w parafiach. Członkowie Rady dzielili się swoimi dokonaniami czy trudnościami w działaniu. Rozpoczynamy kolejny okres działalności. Stawiamy sobie nowe zadania i niech nam towarzyszy myśl, że: ,, wszystko mogę w Tym który mnie umacnia ‘’.

Króluj nam Chryste !
Małgorzata Jaworska