WIELKOPOSTNY DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ W JAŚLE – 02.04.2022r.

2 kwietnia 2022 r. odbył się wielkopostny dzień skupienia dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Spotkanie miało miejsce w parafii pw. Św. Stanisława Biskupa w Jaśle. Wzięli w nim udział członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatów: Biecz, Brzostek, Dębowiec, Frysztak, Gorlice, Jasło Wschód, Jasło Zachód i Nowy Żmigród.

Na początku gospodarz ks. Proboszcz Tadeusz Paszek przywitał wszystkich zebranych. Następnie ks. dr Jakub Nagi wygłosił konferencję na temat: ”Media społecznościowe w służbie kościoła”. Przedstawiając dane statystyczne, dotyczące ilości użytkowników mediów społecznościowych i wykonywanych przez nich różnych operacji na popularnych portalach, podkreślił, że to właśnie media kreują naszą rzeczywistość, zwracają naszą uwagę na konkretne fakty i wywierają wpływ na kierunki myślenia, zwłaszcza w kontekście negatywnych informacji dotyczących kościoła i kapłanów. Naszym obowiązkiem jest umiejętnie wykorzystywać wszelkie możliwe formy komunikacji medialnej, gdyż kościół musi być obecny w mediach, a my jako użytkownicy mamy obowiązek je tworzyć. Wielofunkcyjność mediów sprawia, że są one ogromną pomocą w codziennej ewangelizacji.

W dalszej części zebrani modlili się wspólnie na mszy świętej, której przewodniczył Asystent Kościelny ks. Michał Bator. W trakcie kazania ksiądz zwrócił uwagę, że każdego z nas spotyka na co dzień cierpienie, zwątpienie, różnego rodzaju kryzysy, ale mamy pamiętać, że dotyka nas łaska Pana, trzeba tylko Panu Bogu zaufać i oddać Mu swoje sprawy. Częste spotkanie z Panem Bogiem w modlitwie, na mszy świętej, czytaniu i rozważaniu Pisma świętego, pozwala nam stawać się lepszymi chrześcijanami.

Po mszy świętej uczestnicy zebrali się w Domu Parafialnym na krótkim spotkaniu
z przedstawicielami Zarządu DIAK.

Serdeczne podziękowania składamy księdzu proboszczowi Parafii Św. Stanisława Biskupa ks. Tadeuszowi Paszkowi za gościnne przyjęcie.

Króluj nam Chryste
Małgorzata Błażej