„UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA” – Kalendarium na rok formacyjny 2023/2024