„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” – 28. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasna Górę

W dniach  14-15 czerwca 2024 roku po raz 28 członkowie i sympatycy naszego stowarzyszenia pielgrzymowali do Jasnogórskiego Sanktuarium Narodu, by wspólnie modlić się przed obliczem naszej Matki – Królowej Polski.
Pielgrzymowanie rozpoczęło się  w piątek 14 czerwca br. w Sali Papieskiej, gdzie odbyło się Zebranie Wyborcze Rady KIAK w czasie którego wyłoniono nowe władze. Zebranie otworzył nowo powołany Prezes Akcji Katolickiej w Polsce – Pan Andrzej Kamiński. Następnie Krajowy Asystent Akcji Katolickiej bp Marek Mendyk poprowadził  Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W dalszej części zebrania dokonano wyboru  nowego Zarządu KIAK i Komisji Rewizyjnej.

Po zakończonych obradach delegaci i pielgrzymi udali się do kaplicy  Matki Bożej, by uczestniczyć we mszy świętej pod przewodnictwem bp Marka Mendyka. Podczas Apelu Jasnogórskiego, prezes  Andrzej Kamiński  odczytał Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski.

Sobota była  drugim dniem pielgrzymowania, które  rozpoczęło się, jak co roku  w archikatedrze częstochowskiej  pw. Świętej Rodziny.  Wszystkich przybyłych  pielgrzymów, powitał w imieniu abp. Wacława Depo, proboszcz katedry ks. prałat Włodzimierz Kowalik. Następnie  słowo do zgromadzonych osób skierował pan Andrzej Kamiński prezes Akcji Katolickiej w Polsce. Tradycyjnie odbyło się również  wręczenie  medali „Za Dzieło Apostolstwa” szczególnie zasłużonym członkom  Akcji Katolickiej.

Kolejnym punktem pielgrzymki był uroczysty przemarsz na Jasnogórski Szczyt, w którym wzięli udział wszyscy pielgrzymi. O godz. 12.00  odprawiona została  uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE Ks. Bpa Prof. Ignacego Deca, pierwszego Biskupa Świdnickiego, który również wygłosił homilię. Na zakończenie Eucharystii, prezes Andrzej Kamiński po raz kolejny, w obecności zgromadzonych na placu pielgrzymów, odczytał Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski oraz podziękował Biskupowi Ignacemu Decowi  za przewodniczenie mszy świętej oraz wygłoszone Słowo Boże.

Króluj nam Chryste
M. Błażej