Spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej w parafii NMP Królowej Świata w Wiśniowej

,,A Słowo Ciałem się stało
i zamieszkało między nami…”

Boże Narodzenia jest czasem wspólnego świętowania w rodzinie jak również we wspólnotach.14 stycznia 2023 r. w parafii NMP Królowej Świata w Wiśniowej odbyło się spotkanie opłatkowe Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, które zgromadziło wielu członków POAK.
Eucharystia pod przewodnictwem Bp Jana Wątroby, w obecności Asystentów DIAK i księży Asystentów POAK poprzedziła spotkanie. W homilii Biskup Jan podkreśli, iż dziś gromadzimy się, aby odczytywać Bożą wolę wobec nas. Jezus wezwał nas do konkretnej posługi, dał konkretne zadania.
Prośmy o światło rozeznania czytając Pismo Święte, bo Boże Słowo jest dla nas źródłem, światłem i mądrością. Jest to słowo żywe. Pismo Święte jest księgą niezwykłą, księgą która potrafi zmienić człowieka, potrafi zmienić świat. Każdy z nas tworzy i jest odpowiedzialny za Kościół Chrystusowy. Troszczmy się o naszą wiarę, o wiarę młodego pokolenia. Niech źródłem naszej mocy staje się ufna modlitwa – podkreślał ks. Biskup.
Odczytanie fragmentu Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa przez Asystenta DIAK ks. Michała Batora i słowo do zebranych o formacji chrześcijańskiej członka Akcji Katolickiej, rozpoczęło dalszą część spotkania w budynku Zespołu Parkowo-Dworskiego i Folwarcznego. Asystent DIAK ks. Stanisław Potera wskazywał na cele i zadania POAK, wyraził słowa uznania dla posługi naszego Stowarzyszenia w Kościele Chrystusowym. Sprawy bieżące Akcji Katolickiej przedstawił Prezes DIAK Jeremi Kalkowski, który podkreślał, iż potrzeba nam silnej Akcji Katolickiej, która będzie bronić wartości, prawd naszej wiary i świadczyć o Chrystusie w każdych okolicznościach. Dzielenie się opłatkiem, przekazywanie sobie życzeń, agapa, wspólne kolędowanie stworzyło serdeczną i wspólnotową atmosferę. Dziękujemy wszystkim za otwarte serce i darowizny na potrzeby kościoła w Ukrainie.
Składamy serdeczne podziękowania Księdzu Proboszczowi Markowi Materze i POAK w Wiśniowej i Strzyżowie. Dziękujemy również Staroście Strzyżowskiemu Panu Bogdanowi Żyburze i Wójtowi Gminy Wiśniowa Panu Marcinowi Kutowi za pomoc w organizowaniu spotkania, oraz za obecność Radnemu Sejmiku Wojewódzkiego Panu Karolowi Ożogowi.
Wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tego pięknego spotkania opłatkowego składamy serdeczne i gorące Bóg zapłać.

Króluj nam Chryste !

« z 2 »