Spotkanie Księży Asystentów Dekanalnych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej

W sobotę, 15 października br. w parafii Świętego Michała Archanioła w Rzeszowie miało miejsce spotkanie Księży Asystentów Dekanalnych AK z Asystentami Diecezjalnymi i Zarządem DIAK.

Prezes DIAK, Jeremi Kalkowski, przedstawił aktualny stan organizacyjny Akcji. Stwierdził, iż zgodnie ze swoim charyzmatem, AK powinna aktywnie pracować na różnych płaszczyznach życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Podkreślał znaczenie kapłanów w tworzeniu i działaniu struktur Akcji, w ożywianiu wspólnoty – tylko wspólne działanie księży i osób świeckich może zmieniać oblicze parafii. Zachęcił księży do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i troskami związanymi z działalnością i rozwojem Akcji Katolickiej w ich dekanatach.

Ks. Stanisław Potera stwierdził, iż polem działania AK jest teren poza jej strukturą, w porozumieniu i współpracy z innymi wspólnotami działającymi w parafii. Mówił o roli księży, o towarzyszeniu wspólnocie. AK powinna inspirować innych do działań w łączności z księdzem. W każdej parafii jest olbrzymie pole do działania. Wiele osób chce się zaangażować w życie parafii. Akcja Katolicka winna być dla nich wsparciem.

W dyskusji Asystenci Dekanalni poruszali tematy związane z formacją młodego pokolenia, z zagrożeniami, jakie niesie współczesny świat. Podkreślali podstawową rolę rodziny w wychowaniu młodego pokolenia. Mówili też o roli nauczycieli w kształtowaniu młodzieży. W rozmowach przewijała się też troska o to, jak zaangażować młodzież i młode małżeństwa w duszpasterstwo? W jaki sposób zachęcać do zaangażowania. Jak zmieniać mentalność ludzi, pobudzać do wiary? Mówiono o aktywnym uczestniczeniu w Eucharystii.

Podsumowując Ks. Michał Bator, Diecezjalny Asystent AK, wskazał, iż Akcja Katolicka służy bezpośrednio parafii i diecezji, włączając się w działania duszpasterskie biskupa i proboszcza. Jest potrzeba uaktywnienia się członków w POAK’ach. Potrzeba nam członków działających i angażujących się w życie wspólnoty. Jest potrzeba ożywienia i przebudzenia. Ważnym działaniem na tym polu będzie stworzenie ,,szkoły liderów’’ dla przyszłych prezesów, którzy będą uczestniczyć w tworzeniu nowych oddziałów. Zachęcał, by pracować w oddziałach w oparciu o ogólnopolskie materiały formacyjne AK. Nowa inicjatywa będzie okazją do ożywienia struktur, poprawy metod pracy i sprawności organizacyjnej stowarzyszenia.

Prezes Zarządu przedstawił program działania Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej na rok formacyjny 2022/2023. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą zebranych.

Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska