SPOTKANIE FORMACYJNE AKCJI KATOLICKIEJ W JAŚLE – 03.12.2022R.

W dniu 3 grudnia 2022 r. w ramach Adwentowych Dni Skupienia Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej odbyły się spotkania: dla północnej części diecezji, w Rzeszowie w parafii pw. Chrystusa Króla i dla południowej części w Jaśle w parafii pw. MB Częstochowskiej.

Spotkanie w Jaśle rozpoczęło się w kościele parafialnym, gdzie gospodarz ks. proboszcz Tadeusz Gąsiorowski przywitał wszystkich zebranych i przedstawił krótki rys historyczny parafii. Następnie Diecezjalny Asystent Kościelny ks. Prałat Stanisław Potera poprowadził Koronkę Miłosierdzia Bożego oraz udzielił zebranym komunii świętej. Dalsza część spotkania miała miejsce w Sali parafialnej. Ksiądz Asystent wraz z Panią Teresą Macek – wiceprezes DIAK powitali wszystkich zgromadzonych i przedstawili program spotkania. Wręczono nominacje nowym Prezesom POAK, którzy nie mogli odebrać ich podczas uroczystości w Katedrze Rzeszowskiej.

W rozważaniu ksiądz Asystent nawiązał do hasła obecnego roku formacyjnego : Wierzę w Kościół Chrystusowy, podkreślając, że Kościół to wspólnota kapłanów i ludzi świeckich, którzy mają ze sobą ściśle współpracować. Nihilizm, praksizm i negacja prawdy obiektywnej, to główne problemy, które współcześnie nękają kościół. Naszą odpowiedzią ma być umiłowanie prawdy, pełnienie czynów miłości i służba drugiemu człowiekowi. Cytując abp Depo „ Nie ma Kościoła bez Chrystusa – nie ma Chrystusa bez Kościoła”.

Po wysłuchaniu rozważania nadszedł czas na dyskusję, w której zebrani mogli podzielić się swoimi refleksjami, problemami i pomysłami. Przedstawiciele Zarządu DIAK Bogusław Cieśla i Małgorzata Błażej przedstawili plan najbliższych wydarzeń oraz inne sprawy organizacyjne.

Serdecznie dziękujemy księdzu Proboszczowi Tadeuszowi Gąsiorowskiemu oraz członkom Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej za gościnne przyjęcie.

Króluj nam Chryste
Małgorzata Błażej