RZESZOWSKA PROCESJA RÓŻAŃCOWA

3 października 2021 r. o godz. 15.00 przy krzyżu upamiętniającym ofiary komunizmu na Placu Śreniawitów w Rzeszowie rozpoczęła się Rzeszowska Procesja Różańcowa. Uczestnicy procesji przeszli ul. Szopena, al. Lubomirskich, ul. 3 Maja i ul. Sokoła do Bazyliki Bernardynów. Główną intencją modlitwy różańcowej było dziękczynienie za beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego. Organizatorem wydarzenia był Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej i Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Rzeszowskiej. W procesji wziął udział bp Edward Białogłowski i bp Kazimierz Górny.

10 lat temu wśród grupy osób zrodziła się potrzeba modlitwy za Ojczyznę w formie Krucjaty Różańcowej ulicami miasta. Inicjatywę tę podjęli członkowie lokalnych grup kościelnych: Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ, Domowego Kościoła, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz Akcji Katolickiej. U początków przyświecała nam idea, aby nauczanie św. Jana Pawła II było propagowane w formie rozważań różańcowych. Były wykorzystane do tego fragmenty nagrań z przemówień wygłoszonych podczas pielgrzymek do Polski na temat Dekalogu jak również Miłosierdzia Bożego. I tak podczas przemarszu ulicami Rzeszowa dał się słyszeć głos św. Jana Pawła II. Przy śpiewie pieśni oazowych animowanych przez członków Domowego Kościoła orszak modlitewny podążał spod Krzyża Ofiar Komunizmu na Placu Śreniawitów, następnie Aleją pod kasztanami, ulicą 3-go maja, mijał Plac Farny i zdążał do bazyliki MB Rzeszowskiej. Na zakończenie procesji od początku jest sprawowana w bazylice msza św. w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. biskupa.

„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!” Wzorem lat poprzednich, w niedzielę 4 października odbyła się RZESZOWSKA KRUCJATA RÓŻAŃCOWA. Po raz kolejny odbył się szturm modlitewny w intencji Ojczyzny, podczas którego dziękowaliśmy za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej. Organizatorem tegorocznego wydarzenia był Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej i Rada Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Rzeszowskiej. O godz. 15.00 przy krzyżu upamiętniającym ofiary komunizmu na Placu Śreniawitów, Koronką do Bożego Miłosierdzia modlitwy rozpoczęła Akcja Katolicka. Ks. Rafał Flak – dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej i diecezjalny asystent Akcji Katolickiej wprowadził wiernych w modlitewne przeżywanie spotkania. „To dzisiaj, na ulicach Rzeszowa, swoją obecnością, rozważaniem tajemnic różańcowych dajemy świadectwo Panu Bogu, świadectwo naszej wiary. Błogosławiony Kardynał Wyszyński mówił: „Z Maryją Królową Polski módlmy się o Polskę wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, oraz o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”. Modlitewnej, krucjacie towarzyszyły również intencje o świętość życia i pokój na świecie, o przebudzenie naszych sumień. Powierzaliśmy Matce Bożej dzieje i sprawy naszego narodu, rodziny, młodzież, dzieci, ale też swoje osobiste prośby i podziękowania. Święty Jan Paweł II, mówił: „Czas próby polskich sumień trwa! […] Dzisiaj, kiedy zmagacie się o przyszły kształt życia społecznego, pamiętajcie, iż zależy on przede wszystkim od tego, jaki będzie człowiek – jakie będzie jego sumienie”. Uczestnicy procesji z modlitwą na ustach i intencjach w sercu, śpiewając pieśni maryjne i rozważając tajemnice różańca, przeszli tradycyjną trasą do Bazyliki Bernardynów. Rozważania różańcowe przygotował ks. Tomasz Rusyn wraz z małżeństwami Domowego Kościoła. W nabożeństwie uczestniczyli również bp Kazimierz Górny, bp Edward Białogłowski, ks. Stanisław Potera – asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, kilkunastu księży, siostry zakonne i wielu świeckich, młodzież, mieszkańcy miasta, reprezentacje Róż Różańcowych i członków ruchów i stowarzyszeń katolickich. Członkowie Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” nieśli tablice z literami, które tworzyły napis ,,NIE LĘKAJCIE SIĘ’’ (to hasło tegorocznego XXI Dnia Papieskiego). Ponadto uczestniczyli Członkowie Bractwa św. Michała z parafii św. Michała w Rzeszowie, Bractwa św. Józefa z parafii św. Józefa w Rzeszowie oraz Rycerze Kolumba. Procesję różańcową na ulicach Rzeszowa zakończyła Msza św. w intencji Ojczyzny w bazylice Ojców Bernardynów.

 

Serce oraz wszystkie myśli kierujemy ku Tobie Maryjo i prosimy, abyś czułą troską macierzyńską ogarnęła zanoszone przez nas modlitwy w intencjach Kościoła świętego, Ojczyzny, naszych braci i sióstr- synów i córki narodu polskiego, a zwłaszcza prosimy o ducha jedności i zgody by dar wolności wywalczonej z takim trudem wykorzystać dla budowania pomyślności i pokoju.

Lucyna Górska
Małgorzata Jaworska