Rekolekcje wielkopostne dla Akcji Katolickiej

„Promieniując wiarą, nadzieją i miłością, ukazywać Chrystusa w Kościele” – te słowa przewodziły tegorocznym rekolekcjom dla członków Rady Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej oraz liderów Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej.

Rekolekcje odbyły się w dniach 10-12 marca 2023r. w Domu Formacyjnym „Dobre Miejsce” w Warszawie. Uczestniczyło w nich ok. 40 osób z 20 diecezji. Konferencje głosił ks. prof. Janusz Królikowski – kapłan z diecezji tarnowskiej, wykładowca, autor licznych publikacji i książek. Temat rozważań został zaczerpnięty z konstytucji Lumen Gentium z Soboru Watykańskiego II(nr 31).

W licznych, bogatych w treści konferencjach rekolekcjonista mówił o przenikaniu się wymiaru niewidzialnego Kościoła (łaska Boża złożona w Kościele) i widzialnego, który zbudowany jest z ludzi i znaków liturgicznych -„Jaka widzialność taka skuteczność łaski”. Pomagał nam zrozumieć co mamy robić aby promieniować wiarą, nadzieją i miłością w dzisiejszym świecie, w którym dominują antychrześcijańskie postawy. Wskazywał na cnoty: pokorę, cierpliwość, wdzięczność, miłość jako bezinteresowny dar. Cnoty te próbuje się obalić, ośmieszyć gdyż nie pasują do dzisiejszego pędzącego do nowoczesności świata. Ksiądz wskazał, iż w dzisiejszym świecie lansuje się prawo do własnego szczęścia za wszelką cenę. To przebojowość jest modna, a nie pokora. Wracamy do pogańskiego stylu życia , dlatego tak trudno żyć nadzieją. Liczy się to co wykonane„co on zrobił”, nie kim jesteśmy jakie cele sobie stawiamy. Pokłada się nadzieję w psychologi, a jedyne co może uzdrowić człowieka jest łaska Boża, a szkołą nadziei dla człowieka jest modlitwa „Ojcze nasz”. Modlitwa dowodzi, że nadzieja ma sens, a niebo jest realnym celem, do którego człowiek zmierza. Człowiek wierzący nie jest skazany na porażkę, jest z nim zawsze Bóg, jesteśmy w mocy łaski.

Ksiądz profesor mówił, że kochać to chcieć dobra dla drugiego bezinteresownie. Tym co przeszkadza, aby miłość mogła się rozwijać są emocje. Musimy uznać, że zawdzięczamy coś drugiemu człowiekowi. Święty Jan Paweł II powiedział „ Jesteś, więc ja jestem”. Nasze istnienie zawdzięczamy komuś.

Zwracając się do uczestników rekolekcji poruszył również problem wewnętrznej jedności w Kościele. Komunia – duchowa jedność, powinna dokonywać się w trzech dziedzinach: jedności prawdy -prawdy fundamentalnej, jedności życia-jedność postawy(obyczajów) w oparciu o pismo Św. i jedności miłości – bezinteresowne pragnienie dobra dla drugiego człowieka.

Poza codzienną eucharystią i konferencjami, był czas na adorację Najświętszego Sakramentu, Drogę Krzyżową, Liturgię Godzin, koronkę do Bożego Miłosierdzia, spowiedź, Apel Jasnogórski. Nie zabrakło również spotkania integracyjnego, podczas którego uczestnicy mówili o podejmowanych inicjatywach w swoich diecezjach.

Ufam, że ten czas rekolekcji umocnił naszą wspólnotę i każdego z nas, abyśmy jeszcze odważniej mogli realizować swoje zadania, swoje cele, promieniując wiarą, nadzieją i miłością.

Króluj nam Chryste

Zofia Marszałek
Prezes POAK w Będziemyślu