REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CZ. III

W 3 Niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy do wysłuchania katechezy o Św. Józefie – przygotowanej przez Ks. dra Rafała Flaka dyrektora Wydziału Duszpasterskiego kurii diecezjalnej i z-ce asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej.

Bardzo dziękujemy P. Romanowi Rzońcy za pomoc w nagraniu.
Niech nasza wspólnota w tym szczególnym czasie otrzymuje potrzebne łaski.
Błogosławionej niedzieli.