PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE…

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, których celem jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, promowanie życia chrześcijańskiego jednostki, rodziny, społeczeństwa oraz upowszechnianie i świadome szerzenie wartości katolickich.

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego członkowie tych stowarzyszeń zgromadzili się na Eucharystii w Katedrze Rzeszowskiej, by oddać cześć Chrystusowi Królowi Wszechświata oraz dziękować za kolejny rok pracy.
Nasz Król daje nam moc abyśmy szli drogą życia, głosili Jego królestwo i głosili że On jest Królem przyszłości. Gdy przyjmę tę prawdę o Jezusie Chrystusie, mam ją głosić innym ludziom – mówił w homilii bp Edward Białogłowski sprawujący Mszę św. Panowanie Chrystusa zależy od tego czy uznamy, że Jego królestwo nie jest z tego świata, nie jest oparte na sile ale jego fundamentem jest prawda, to Król który rządzi przez miłość.
Świadomość przynależności do Chrystusowego królestwa jest łaską, ale i zadaniem, przykładem i wzorem dla nas mogą być młodzi wyznawcy Chrystusa, bł. Karolina Kózka, bł. Karol Acutis czy bł. Ks. Jan Macha którzy w godzinie próby okazali się rycerzami Chrystusa. Jako członkowie Akcji Katolickiej, aktywni dorośli, nie możemy się lękać , mamy zapalać innych ogniem miłości, który Jezus przyniósł na ziemię, mamy z odwagą podejmować dzieło ewangelizacji świata podkreślał kaznodzieja. W dobie nasilających się ataków na chrześcijan, rosnącej liberalnej presji, z całą mocą należy podkreślać, że Panem świata jest Jezus Chrystus, a Jego Królestwo oparte jest na dziesięciu Bożych przykazaniach.
Przeżywając Uroczystość Chrystusa Króla, równocześnie przeżywaliśmy Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach, kandydaci na członków KSM złożyli przyrzeczenia wierności Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Nominacje na prezesów POAK z rąk bp Edwarda Białogłowskiego odebrało 18 członków Akcji Katolickiej: Tyburowski Wiesław- POAK Brzostek, Szura Wiesław -POAK Chmielnik, Wójcik Kazimierz -POAK Frysztak, Kowalewska Ewa-POAK Głogów Małopolski -Niwa, Jawor Katarzyna -POAK Gorlice, Piędel Zofia -POAK Kamień, Bieda Józef -POAK Lubenia, Wantrych Andrzej – POAK Nowa Wieś, Bosek Barbara -POAK Połomia, Gondek Jan -POAK Ropczyce, Kozieł Ewa -POAK Rożnowice, Tobiasz Adam -POAK Rzeszów MB Częstochowskiej, Dzioch Magdalena -POAK Rzeszów Narodzenia NMP, Korczykowski Artur -POAK Rzeszów Opatrzności Bożej, Łapińska Barbara- POAK Sokołów Małopolski, Wójcik Iwona -POAK Szebnie, Witalis Maria -POAK Trzcinica, Wilk Jolanta -POAK Trzebownisko. Podziękowanie księżom asystentom Akcji Katolickiej i wdzięczność za pomoc i wspieranie wszelkich działań, członkom AK za pracę, za to, że są katolikami czynu oddanymi Chrystusowi Królowi złożył prezes DIAK Jeremi Kalkowski. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa z modlitwą o Boże Błogosławieństwo i Bożą ochronę dla naszej Ojczyzny zakończyła Eucharystię.

Modlitwa przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i że przyszedłeś od Ojca na świat, aby umrzeć za mnie i zbawić mnie. Dotychczas sam kierowałem swoim życiem i grzeszyłem wobec Ciebie. Wiem, że Ty możesz mnie uwolnić z wszelkich moich błędów i uleczyć moje słabości i choroby. Otwieram Ci zatem drzwi mojego serca i przyjmuję Cię w moje życie jako Pana i Zbawiciela. Zawładnij moim życiem i kieruj nim. Chcę żyć odtąd spełniając Twoją wolę. Spraw, abym zawsze był takim, jakim Ty chcesz mnie mieć. Amen

Króluj nam Chryste !