Podnieś rękę, Boże Dziecię! Błogosław Ojczyznę miłą!

Za nami spotkanie opłatkowe przedstawicieli Akcji Katolickiej i  Duszpasterstwa Rodzin z naszej diecezji, które odbyło się  w dniu 13 stycznia 2024r. w Domu Diecezjalnym TABOR w Rzeszowie.

Msza św. koncelebrowana, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Wątroby, z udziałem ks. Stanisława Potery  –  Asystenta DIAK i ks. Nikodema Rybczyka – Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin, rozpoczęła spotkanie wspólnotowe. Modlitwa razem z Księdzem Biskupem, to wyraz naszej wspólnoty, jesteśmy razem z pasterzami i chcemy umocnić się obecnością Chrystusa , aby jako wspólnota uczestniczyć  życiu Kościoła mówił ks. Potera, witając zebranych.

W wygłoszonej homilii ks. Biskup nawiązał do słów z Ewangelii wg. Św. Marka o powołaniu celników, ludzi grzesznych, jak mówił Jezus: ,,Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają’’. Jezus nie przyszedł powołać sprawiedliwych, bo Oni mają wiarę,  ale grzeszników.

W naszym życiu duchowym doświadczamy różnych stanów, od poczucia, że współpracujemy z łaską Bożą do zwątpienia, braku sensu, rozpaczy że zawiodłem Pana. A Jezus mówi: Ja Was kocham, jakimi jesteście i ma nadzieje, że poprzez Jego obecność człowiek się poprawi. Odczytujmy w świetle Bożego słowa, Jego miłość , Jego Boskie plany ,  własne powołanie. Pan nas powołuje do konkretnych zadań, prośmy o głęboką wiarę, odwagę pełnienia Jego woli  i  o umiejętność odczytywania Jego planów wobec nas. Jezus powołuje każdego. Wśród powołanych jest miejsce i  dla mnie. Bądźmy  blisko ludzi, którzy są grzeszni, bądźmy znakiem Boga, który kocha każdego   i daje nadzieję – podkreślał Ksiądz Biskup. Troszczmy się o to , aby mocno trzymać się Boga. Mamy bowiem wpływ na to co dzieje się w naszych sercach, w naszym życiu, we wspólnotach. Wspierajmy i umacniajmy w naszych kręgach, tych którzy są na drodze wiary, a jednocześnie miejmy otwarte serce  dla tych, którzy odeszli, aby ich na nowo przygarnąć do Jezusa – podkreślał kaznodzieja.

Po Eucharystii zebrani członkowie Akcji katolickiej wysłuchali  ciekawego referatu okolicznościowego ,, Kolędy w kulturze polskiej’’ , który wygłosił  ks. dr Lucjan Dyka oraz kolędowania w wykonaniu scholi z parafii  Św. Michała Archanioła w Rzeszowie.

Łamiąc się opłatkiem i składając sobie życzenia, dziękowaliśmy Księdzu Biskupowi, za otwarte serce dla Akcji Katolickiej, współpracę oraz Księdzu Stanisławowi Poterze Asystentowi DIAK – od wielu lat  oddanemu naszej wspólnocie.

Prezes Jeremi Kalkowski dziękując wszystkim zebranym , za obecność, za zaangażowanie w życie Kościoła, podkreślił, że Bóg niejednokrotnie w zaskakujący sposób realizuje swoje plany wobec nas. Przedstawił również sprawy bieżące DIAK. Agapą zakończyliśmy wspólnotowe spotkanie opłatkowe.

Dziękując Panu Bogu za miniony rok działalności i formacji, bogaty w inicjatywy i wydarzenia, prośmy Go, byśmy i w tym roku odważnie dawali świadectwo w rodzinach i parafiach o miłości Chrystusa do człowieka. Abyśmy będąc w środowiskach kultury, miejscach nauki i pracy, w środowiskach mających wpływ na kształt naszego życia społecznego, byli odważnymi świadkami Chrystusa.

Króluj nam Chryste !
Małgorzata Jaworska