Modlitwa o jedność – Akcja Katolicka na Jasnej Górze

18 czerwca b.r. na Jasnej Górze odbyła się 26. Pielgrzymka Akcji Katolickiej z uczestnictwem Katolickiego Stowarzyszeni Młodzieży. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita częstochowski. Poprzedził ją uroczysty przemarsz z modlitwą różańcową w intencji Ojczyzny spod częstochowskiej archikatedry Świętej Rodziny.

„Z zawierzeniem bł. Prymasa idziemy do Maryi” – hasło pielgrzymki, ma nam uświadomić, iż chcemy zgłębiać nauczanie prymasowskie, oraz całkowicie zawierzyć się Matce Bożej. Całym sercem przylgnąć do Niej jak błogosławiony. Chcemy uczyć się od Prymasa jego patrzenia na Kościół: „jak go postrzegać, jak chronić, jak umacniać, rozwijać, gdzie szukać prawdy i tego, kiedy trzeba powiedzieć non possumus”. Uczyć się budowania jedności między narodem a państwem, między narodem a Kościołem – podkreślała Pani Prezes Zarządu AK witając zebranych członków AK.

Bp. Marek Mendyk zaznaczył, iż wydawać się może, że ten świat zapatrzony w siebie, nie jest zdolny zrozumieć Boga. Tu na Jasnej Górze gromadzą się ludzie by wołać: „Maryjo, jesteśmy, pamiętamy i czuwamy”. Członkowie Akcji Katolickiej są przy Matce Bożej, pamiętają o Jej słowach i czuwają pośród świata. Chcą uczyć się, jak być pokornymi i gotowymi do wypełniania obowiązków dla większej chwały Bożej i dobra innych.

O jedności w różnych jej wymiarach w Kościele, mówił w homilii abp Wacław Depo podkreślając, że kompromis z duchem tego świata jest zachowaniem obcym uczniom Chrystusa, którzy swoje relacje budują z Bogiem w Chrystusie Jezusie – wskazywał Metropolita. Wspomniał, iż Prymas Wyszyński po bolesnych doświadczeniach jeszcze bardziej podkreślał znaczenie „bycia razem w wierze”; a z błogosławionym kardynałem Stefanem do Maryi – to jest nasza droga. Zauważył, iż: „jedność rozbijają dziś wszyscy, którzy nie liczą się z Bogiem i z jakimkolwiek programem – Dekalogiem czy prawami natury. Dlatego tym bardziej musimy prosić o jedność pomiędzy nami. Ona się zaczyna od Chrystusa, a do Niego najpewniejsza droga wiedzie przez Maryję’’. Metropolita częstochowski podkreślił, iż podobnie jak Prymas Tysiąclecia, członkowie Akcji Katolickiej mają się wzajemnie umacniać oraz „wypraszać potrzebne siły tak, jak Maryja w Wieczerniku z apostołami, po to, żeby odnawiać swoją miłość do Chrystusa”. Przypomniał zebranym , że celem Akcji Katolickiej nie jest tylko dawanie świadectwa życia, ale przede wszystkim „wprowadzanie Boga w nasz ludzki świat”.

Akcja Katolicka to nie tylko akcyjność, ale też stałe formacyjne zadanie modlitwy i zawierzenia. Na zakończenie Eucharystii przedstawiciele zarządu odczytali Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej i podziękowali pasterzem za ich troskę i zaangażowanie. W ramach pielgrzymki Akcji Katolickiej, w piątek 17 czerwca, odbyła się konferencja, w czasie której była mowa o aktualności Wielkiej Nowenny Tysiąclecia. Prelegentami byli: ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz i prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. Po wygłoszonych prelekcjach odbył się panel dyskusyjny o Kościele i narodzie w myśli i dziełach bł. Prymasa Wyszyńskiego. W pielgrzymce uczestniczyło wielu członków AK z naszej diecezji, członkowie Zarządu z Prezesem DIAK oraz  Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej ks. Michał Bator.

Ludzie mówią: ‘’Czas to pieniądz’’. A ja wam mówię: ‘’Czas to miłość’’ – Kard. Stefan Wyszyński

Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska