Misterium Męki Pańskiej – Palikówka 27.03.2022

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

W dniu 27 marca 2022r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Palikówce z inicjatywy Akcji Katolickiej odbyło się misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Grupy Teatralnej ,,RODZINA,, z parafii M.B. Bolesnej z Grzegorzówki. Widowisko pasyjne przygotowane było przez ponad pięćdziesięcioosobowy zespól ludzi w różnym wieku, który tworzy grupa przyjaciół. Są to ludzie aktywni, pragnący działać wspólnie – ludzie pracujący, posiadający rodziny i dzieci, jak i swoje radości oraz troski dnia codziennego. To grono ludzi, których połączyła pasja, dosłownie i w przenośni. Misterium Męki Pańskiej corocznie wystawiają w parafiach diecezji prze okres Wielkiego Postu. Wystawione Misterium Męki Pańskiej pozwoliło zgromadzonym przenieść się w atmosferę tamtego czasu: wieczernika, ogrodu oliwnego, męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i na żywo uczestniczyć w scenach przypominających te najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Jego uczniów. Było to emocjonalne przeżyciem dla wszystkich. Dziękując za zaangażowanie, wymowną formę i ogrom pracy, jaki włożyli wszyscy w realizację Misterium, parafinie złożyli ofiary pieniężne które z inicjatywy występujących zostały przekazane na pomoc dla Ukrainy.

Króluj nam Chryste!
Jaworska Małgorzata