Matka Boża Rzeszowska Odpust 2022

„Posłani z Maryją w pokoju Chrystusa” – Pod tym hasłem w Bazylice Ojców Bernardynów w Sanktuarium Pani Rzeszowa odbywają się kilkudniowe uroczystości odpustowe.

W sobotę, 10 września do Pani Rzeszowa pielgrzymowali przedstawiciele rożnych grup, stowarzyszeń i ruchów katolickich, uczestniczyli również członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej wraz z Zarządem DIAK.

Uroczystości nawiązują do urodzin i imienin Maryi, co jest okazją, aby powierzyć Matce Bożej swoje troski i wypraszać łaski – mówi o. Bolesław Opaliński, kustosz sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej.

Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Wątroba, w koncelebrze uczestniczyli kapłani diecezjalni i zakonni. Dziś przychodzimy na początku roku naszej formacji, przynosimy owoc naszego trudu, owoc duchowy a jednocześnie dziękujemy i prosimy o błogosławieństwo wskazywał ks. biskup. Aby nasze owoce były dobre, mamy postępować według zasad Ewangelii, życie bez wiary to budowanie domu bez fundamentów. Chrystus w swoim nauczaniu powiedział, że każdy, kto słucha Jego słów, podobny jest do człowieka, który swój dom zbudował na skale, nie na piasku – podkreślał kaznodzieja.

Powołaniem aktywnego członka wspólnoty jest budowanie na mocnym fundamencie, Chrystus pozostawia m jednak wolność, sami możemy zdecydować, gdzie chcemy budować. Życie oparte na skale daje nam życiową szansę na osiągnięcie zbawienia – celu życia ludzkiego. Nie możemy być obojętni wobec wołania Chrystusa o budowanie swojej moralności, swojego życia, na skale – mówił ks. biskup.

Dzisiaj przychodzimy aby uczyć się budować na solidnym fundamencie, aby żyć w posłuszeństwie Bogu, aby odważnie budować wspólnotę dla dobra Kościoła, aby nasze działania były zawieszone na Jego miłosierdziu, abyśmy nie zawiedli Jezusa – mówił kaznodzieja do zebranych czcicieli Matki Bożej Rzeszowskiej . Siłą naszej wiary jest oddanie i miłość do Maryi, skałą jest słowo Jezusa. Skałą jest sam Bóg i skałą jest wreszcie Kościół. Człowiek roztropny buduje swe życie wraz z Bogiem, w oparciu o Jego słowo i we wspólnocie Kościoła.

Błogosławieństwo bp. Jana Wątroby i podziękowanie za obecność i wspólną modlitwę zakończyło Eucharystię odpustową.

Króluj nam Chryste !