Kongres 966

KONGRES 966 – 13 kwietnia 2024 r. godzina: 10.00

Dom Wsparcia Rodziny przy Kolegiacie Rzymskokatolickiej
pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

kongres 966_13_kwiecien 2024

PRELEGENCI:

10.00 – prof. dr hab. Krzysztof Ożóg – UJ
Historyczne dziedzictwo chrztu Polski

dr Barbara Stanisławczyk-Żyła
Czy współczesne podziały wśród Polaków dowodzą istnienia kryzysu naszej tożsamości narodowej i odwrócenia się od dziedzictwa chrztu ku współczesnemu barbarzyństwu?

12.00 – Msza święta
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Wątroby
w Kolegiacie Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej

14.00  – Ks. prof. dr hab. Mirosław Stanisław Wróbel – KUL
Święte imię Jezusa – Mesjasz i Syn Boży wobec II przykazania Dekalogu

Ks. prof. dr hab. Dariusz Dziadosz – KUL
Święte imię żyjącego Boga JHWH – teologiczne tło II przykazania Dekalogu

PROWADZĄCY
Ks. Lucjan Szumierz