„Kongres 966” w Kolbuszowej

Dnia 21.08.2022 r. w Domu Wsparcia Rodziny przy Kolegiacie p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej odbył się „Kongres 966”, którego organizatorem i dyrektorem był Bogdan Romaniuk z fundacji SOAR, przy pomocy Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej oraz KUL w Lublinie. W zamyśle ma to być cykl kilkunastu spotkań. Uczestnikami byli członkowie Akcji Katolickiej oraz liderzy innych grup kościelnych i świeckich. Prowadzącym spotkanie był dziennikarz TVP Krzysztof Ziemiec. Zebranych powitali: proboszcz parafii ks. Lucjan Szumierz, prezes Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej Jeremi Kalkowski i Bogdan Romaniuk.

Jako pierwszy głos zabrał dr hab. Mieczysław Ryba, prof. KUL. Tematem jego wystąpienia było: „Dziedzictwo chrztu Polski”. Podkreślił ogromne znaczenie tego wydarzenia dla Polski, gdyż od niego zaczyna się model życia cywilizacji łacińskiej. To była najważniejsza decyzja w dziejach Polski. Religia jest zawsze fundamentem kultury. Jeżeli jej nie ma wchodzą inne ideologie, często przynoszące zniszczenie człowieka i narodów. Dzięki religii chrześcijańskiej Polska jako naród przetrwała wszelkie zagrożenia i zawirowania w historii. Wg mówcy konieczne byłoby ustanowienie 14 kwietnia, dnia Chrztu Polski, dniem wolnym od pracy, gdyż jest to najważniejszy dzień w dziejach naszej Ojczyzny i należałoby to wszystkim uświadamiać. Po wystąpieniu profesora Ryby odbyła się krótka dyskusja.

Kolejnym punktem „kongresu” była Msza Św. Kolegiacie celebrowana przez J.E. ks. bpa Kazimierza Górnego, w czasie której homilię wygłosił rektor WSD w Rzeszowie ks. dr. hab. Adam Kubiś, prof. KUL.

Po zakończeniu Mszy Św. 23-letnia Natalia Obodyńska złożyła świadectwo swojego życia i wiary. Mówiła o wykrytej u niej chorobie nowotworowej kości, uzdrowieniu, relacji z Bogiem, świętymi, o zawierzeniu się Jezusowi Miłosiernemu i Maryi, dzięki którym w cudowny sposób odzyskała zdrowie.

W II części „kongresu”, którą zaszczycił obecnością ks. bp K. Górny wystąpiła siostra dr hab. Judyta Pudełko – dr teologii biblijnej. Temat jej wystąpienia to: „Dekalog – powstanie, istota i cel”. W ciekawym wykładzie zwróciła m.in. uwagę na rolę Dekalogu, który będąc tekstem prawnym tłumaczy jak żyć, jak przetrwać. Podkreśliła ważność wstępu do „Dekalogu”, bo jego istotą jest poznanie Boga i wskazała na drogi dochodzenia do Boga.

Na zakończenie kongresu w kolegiacie odbyła się modlitwa o pokój w świecie i sercach ludzi prowadzona przez diecezjalną grupę KSM.

Uwieńczeniem całego dnia spotkania z Bogiem i ludźmi był zorganizowany na stadionie w Kolbuszowej VII Festiwal Psalmów Dawidowych dla upamiętnienia sprawiedliwych i ocalonych. Program objął część żydowską, ukraińską i polską. Dochód z biletów przeznaczony był na Narodowy Szpital Dziecięcy w Kijowie. Koncert prowadzili Magdalena Wolińska –Riedi korespondentka TVP z Rzymu i Grzegorz Boratyn dziennikarz TVP3 Rzeszów.

„Kongres 966” to wartościowe spotkanie, które uświadomiło słuchaczom wielką rolę Chrztu Polski z 966 r. i Dekalogu danego Izraelitom ponad 3 tys. lat temu.

Stanisława Śpiewak