Kongres 966 – Chrzest Polski – początek naszych dziejów

Kongres 966 – Chrzest Polski – początek naszych dziejów

Akt chrztu Polski to zwrot od kultu stworzenia do kultu Stwórcy, dzięki niemu weszliśmy w cywilizację łacińską, cywilizację europejską .

Kongres 996, odbywający się w dniu 28 sierpnia br. w Domu Wsparcia Rodziny przy kościele p.w. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej, nawiązywał do tego ważnego wydarzenia w naszej historii. Jest to projekt, który poprzez kolejne lata / perspektywa 18 lat / będzie przeprowadzał nas poprzez dziesięć przykazań Bożych i osiem błogosławieństw oraz upowszechniał prawdę historyczną o początkach państwowości i chrześcijańskich korzeniach. Jak wskazywał Bogdan Romaniuk wiceprezes Fundacji SOAR, pomysłodawca przedsięwzięcia, kongres będzie rozwijał te dwa nurty. Jeremi Kalkowski Prezes DIAK i współorganizator spotkania stwierdził, iż kongres ma pobudzić nas do poszukiwania, do odbudowy świadomości naszych korzeni, naszego dziedzictwa. Prowadzący spotkanie ks. Tomasz Ryczek, diecezjalny moderator KSM-u i duszpasterz młodzieży podkreślił, iż dekalog niczego nam nie zabrania. Pokazuje ścieżki, pokazuje drogę, tą właściwą – to uniwersalne prawo moralne. Kongres rozpoczął się wykładem ks. prof. dr hab. Jarosława Popławskiego – „Duchowe dziedzictwo chrztu Polski” . W południe, uroczystej Eucharystii w kolegiacie kolbuszowskiej przewodniczył i homilię wygłosił bp Jan Wątroba, wskazując wartość chrztu Polski, przez co zostaliśmy włączeni do Kościoła. Jego fundamentem jest Jezus Chrystus, który powierzył Kościołowi Sakramenty Święte jako skuteczny znak łaski. Po agapie, wykładem dr hab. Barbary Strzałkowskiej prof. UKSW „Monoteizm biblijnego Izraela” – rozpoczęła się druga część spotkania. Prelekcję na temat „Pierwotne chrześcijaństwo w monoteizmie” wygłosił ks. prof. dr hab. Mariusz Rosik, natomiast ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz podjął temat „Pierwsze przykazanie Boże – podstawa i warunek autentycznego humanizmu”. Prelegenci wskazywali jak ogromna jest miłość Boga do człowieka, o którego Bóg się ciągle troszczy, pragnąc jego zbawienia.

Nawiązywali słów Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszonych w 1991r w Koszalinie „Oto Dekalog: dziesięć prostych słów, od których zależy przyszłość człowieka, narodu, państwa, Europy i świata”. Drugą edycje kongresu zakończyła wspólna modlitwa o pokój, prowadzona przez ks. Tomasza Ryczka i diecezjalną grupę KSM, oraz festiwal Psalmów Dawidowych Rodzina Ulmów – Psalmy Pokoju i Dziękczynienia. Obecni na kongresie Ks. Stanisław Potera Asystent DIAK, burmistrz Kolbuszowej Jan Zuba, radny sejmiku Karol Ożóg oraz wyjątkowy gość, kombatant Franciszek Batory i wszyscy zebrani dziękowali prelegentom za wspaniałą ucztę duchową, za przesłanie które będziemy nieść do innych. To wyjątkowe dzieło, niech się rozwija i przynosi owoce duchowe. Dziękując wszystkim organizatorom, szczególne podziękowania kierujemy do ks. Lucjana Szumierza Proboszcza Kolbuszowskiej Kolegiaty za zaangażowanie, gościnę i otwarte serce.

Króluj nam Chryste!
Małgorzata Jaworska