Komunikat

Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej informuje, że z dniem 13 listopada 2023 r. upływa termin zgłaszania kandydatur na prezesów POAK. W związku z powyższym należy niezwłocznie przed upływem tego terminu dostarczyć niezbędne dokumenty do biura DIAK w Rzeszowie, ul. Świętego Michała Archanioła 3.