KOMUNIKAT – Walne Zebranie Rady DIAK

Zarząd DIAK informuje, że dnia 24 lutego 2024 r. w parafii pod wezwaniem
św. Michała Archanioła w Rzeszowie w odbędzie się Walne Zebranie Rady
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.
Obecność Prezesów POAK OBOWIĄZKOWA!
Szczegółowy program zebrania zostanie przesłany pocztą.

ZAPRASZAMY
Zarząd DIAK