Kolbuszowa – ADWENTOWE SPOTKANIA FORMACYJNE

W dniu 4 grudnia 2021 r. w ramach Adwentowych Dni Formacyjnych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej odbyło się kolejne spotkanie – tym razem w parafii pw. Św. Brata Alberta w Kolbuszowej.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego. Następnie gospodarz ks. Prałat Jan Pępek przywitał wszystkich zebranych.

Część formacyjną rozpoczął ksiądz Michał Bator – Asystent Kościelny AK, który wygłosił konferencję wprowadzającą w tematykę XVI Synodu Plenarnego Biskupów na etapie diecezjalnym. Po konferencji uczestnicy zostali podzieleni na grupy i otrzymali do opracowania pytania na tematy synodalne. Opinie i własne przemyślenia oraz wnioski i refleksje zostały zapisane i w najbliższym czasie będą przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu.
W trakcie spotkania był również czas na wspólną agapę i możliwość podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, problemami i sugestiami.

Małgorzata Błażej