Jasło – ADWENTOWE SPOTKANIA FORMACYJNE

W dniu 27 listopada 2021 r. odbyły się pierwsze spotkania z cyklu Adwentowych Dni Formacyjnych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. W Jaśle w parafii Wniebowzięcia NMP – Fara, spotkali się przedstawiciele dekanatów: Jasło, Brzostek, Dębowiec, Frysztak, Nowy Żmigród, Strzyżów i Wielopole Skrzyńskie.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego.
W dalszej części ksiądz prałat Stanisław Potera – Asystent Kościelny AK wygłosił konferencję formacyjną, której tematem były zagadnienia związane z nowym rokiem liturgicznym oraz wprowadzenie do kolejnego etapu spotkania tj. zapoznanie uczestników
z tematyką XVI Synodu Plenarnego Biskupów na etapie diecezjalnym. Po konferencji uczestnicy otrzymali do opracowania pytania na tematy synodalne. Opinie i własne przemyślenia oraz wnioski i refleksje zostały zapisane i w najbliższym czasie będą przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu.

Na koniec Pani Maria Hatylak – Wiceprezes Zarządu DIAK przekazała bieżące informacje dotyczące pracy zarządu oraz przedstawiła plany spotkań na najbliższe miesiące.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy uczestnicy spotkali się na kawie i słodkim poczęstunku, który przygotowali członkowie POAK w Jaśle.

Serdeczne podziękowania kierujemy do gospodarza spotkania Ks. Zbigniewa Irzyka – proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP w Jaśle, oraz wszystkich członków oddziału parafialnego, za życzliwe przyjęcie, gościnność i wzorową organizację spotkania.

Małgorzata Błażej