Czcigodni Kapłani

wielkanoc

„Gdybyśmy nie mieli sakramentu Kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto Go umieścił w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotuje na spotkanie z Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we krwi Jezusa Chrystusa?”

Św. Jan Maria Vianney

Czcigodni Kapłani.
We wspomnienie ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, kierujemy nasze myśli, modlitwy i życzenia w Waszą stronę.

Dziękując za Waszą posługę, modlitwy, obecność pośród nas, życzymy, aby Pan Bóg dawał Wam ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, których stawia na Waszej drodze. Niech obdarza umiejętnością mądrego pomagania i dawania nadziei, niech błogosławi i strzeże, a Maryja swą macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.

Z darem modlitwy Zarząd DIAK oraz członkowie AKCJI KATOLICKIEJ
Rzeszów, Wielkanoc 2023r.