Chrystus się rodzi !

Chrystus się rodzi !
Bóg wkroczył w historię wybierając rodzinę ludzką. Chciejmy i my usłyszeć wezwanie anioła, aby wstać i pójść bez lęku za Jezusem Chrystusem.
Pozostawmy sprawy tego świata i udajmy się do stajenki betlejemskiej. Stańmy odważnie przy Synu Bożym i poczujmy się rodziną Kościoła Chrystusowego!
Życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy, umocnienia i pojednania.
Niech Dziecię Jezus hojnie udziela Swego błogosławieństwa, a nowy Rok Pański 2023 niech będzie pełen nadziei i pokoju.

Asystent Diecezjalny AK
Ks. Stanisław Potera

II Asystent Diecezjalny AK
Ks. Michał Bator

Prezes Zarządu DIAK
Jeremi Kalkowski

Rzeszów, 24 grudnia 2022 r.