AKCJA KATOLICKA W AKCJI – LATA 2023/2024

W parafii w Św. Michała w Rzeszowie 27 września br. odbyło się spotkanie Prezesów Akcji Katolickiej z dekanatów rzeszowskich. Licznie zgromadzeni Prezesi POAK, Asystent Diecezjalny Ks. Stanisław Potera oraz Zarząd DIAK na czele z Prezesem Jeremim Kalkowskim podejmowali tematy bieżącej działalności Akcji Katolickiej. Zapoznali się z kalendarium na lata 2023/2024, rozmawiali na temat odpowiedzialności katolika za kształt Polski w kontekście obecnych wyborów, rozmawiali o wartościach i prawym sumieniu. Podkreślali wagę formacji duchowej w parafiach, dobrą współpracę z hierarchią, aby wobec zlaicyzowanego świata być silnym i mieć argumenty by bronić spraw którym służymy. Ks. Stanisław Potera zachęcał do podejmowania różnych nowych inicjatyw w parafiach, edukacyjnych, kulturalnych czy patriotycznych, aby przekonać świeckich stojących z boku do zaangażowania nie tylko w Akcji ale i w Kościele. Uczestniczyć w życiu Kościoła, pokochać Kościół, doświadczyć Boga, doświadczyć Kościoła, to cel nas wszystkich. Jako wzór Polaka, katolika, działacza Akcji Katolickiej , obok błogosławionego Stanisława Starowiejskiego, Ks. Asystent przywołał błogosławioną Rodzinę Ulmów. Odrodzenie społeczeństwa nastąpi jedynie przez odrodzenie się w wartościach religijnych którymi żyli Błogosławieni.

Temat rekolekcji: ,,Dlaczego kocham Kościół Chrystusowy’’, które odbędą się w dniach 21-22 października br. w Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu, niech będzie inspiracją aby ,,rozwijać skrzydła’’ i działać dla dobra Boga, Kościoła i drugiego człowieka.

Małgorzata Jaworska
Króluj nam Chryste !