AKCJA KATOLICKA U MATKI BOŻEJ RZESZOWSKIEJ

W dniach 8-12 września br. w Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej w Bazylice Ojców Bernardynów w Rzeszowie odbywały się uroczystości odpustowe Matki Bożej Rzeszowskiej pod hasłem ,,Maryjo pełna łaski, Pan z Tobą’’. To najważniejsze wydarzenie w Sanktuarium Pani Rzeszowa, nawiązujące do urodzin i imienin Maryi – Matki Bożej, która wyprasza łaski dla tych którzy się do Niej uciekają. Tradycją rzeszowskiego sanktuarium jest to, iż w poszczególne dni na modlitwie gromadzą się różne grupy.

11 września u stóp Maryi modlili się członkowie grup apostolskich, ruchów i stowarzyszeń zrzeszonych w Radzie Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Rzeszowskiej: Akcji Katolickiej, Domowego Kościoła, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, Rycerzy Kolumba, Liturgicznej Służby Ołtarza i in. ze swoimi duszpasterzami. Gromadzimy się na Eucharystii, modlitwie, dziękczynieniu i przyzywamy Bożej mocy – mówił bp. Edward Białogłowski, który w asyście wielu kapłanów przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. W rozważaniu nawiązał do słów wypowiedzianych przez Maryję 8 września 1513 r. do Jakuba Ado: Pragnę na tym miejscu chwałę Syna mego widzieć i dać pociechę strapionym. Jesteśmy tutaj aby oddać Bogu chwałę podziękować za poszczególne ruchy i stowarzyszenia, za apostolat, za życie sakramentalne. Przychodzimy aby bardziej się angażować, aby ,,Bogu służyć – człowiekowi pomagać’’. By nabierać siły do działania, dawania świadectwa w zlaicyzowanym świecie, aby czynić ewangeliczny raban jak mówi Papież Franciszek.

Beatyfikacja Rodziny Ulmów, którzy przeżyli życie w zjednoczeniu z Bogiem i oddali życie swoje w imię miłości Boga i bliźnich, czyni ich wzorem dla nas. Oni nas dzisiaj wzywają i zachwycają. Nowi Błogosławieni uczą nas przede wszystkim przyjmowania Słowa Bożego i codziennego dążenia do świętości. Błogosławiony Józef Ulma, prawy, wszechstronnie utalentowany człowiek przechodził swoją formację w działającym wówczas Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Męskiej podkreślił ks. Biskup. Przypomnieć należy fakt, iż formacja młodych ludzi należy do istotnego obowiązku przygotowywania przyszłości Ojczyzny, Kościoła, szlachetnego człowieka. Stając dziś przed wyborami, w zlaicyzowanym świecie, przed przyszłością naszej Ojczyzny, patrząc z wiarą i miłością na Jezusa obecnego pod postacią chleba, adorujmy codziennie Najświętszy Sakrament w naszych parafiach. Módlmy się za Ojczyznę , o mądrość Polaków bo jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II: podczas adoracji można wyprosić łaskę ominięcia każdego zła.

We wspólnej modlitwie uczestniczyło wielu członków grup i stowarzyszeń katolickich oraz m.in przewodnicząca Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Fundacji Katolickich Diecezji Rzeszowskiej Nina Kitlińska, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Jeremi Kalkowski, Prezes Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej Katarzyna Grabiec.

Eucharystię odpustową ku czci Matki Bożej Rzeszowskiej zakończyła Adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem zawierzenia.

Zaufania Bożej opatrzności, Bożej dalekowzroczności, do tego, iż Bóg potrzebuje każdego z nas – potrzeba dzisiaj nam wszystkim.

Małgorzata Jaworska