ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA AKCJI KATOLICKIEJ

Adwent – oczekiwanie na narodziny Jezusa Chrystusa i okazja do zbliżenia się do Boga. Pragniemy w sposób świadomy i pełen refleksji, głębiej zanurzyć się w tym wyjątkowym czasie.

MY CHCEMY BOGA…,pieśnią tą rozpoczęliśmy spotkanie adwentowe Akcji Katolickiej, 9 grudnia 2023r. w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Rzeszowie dla północnej części diecezji. 2 grudnia takie spotkanie miało miejsce w parafii pw. św. Stanisława BM w Jaśle – dla południowej części diecezji. Eucharystii przewodniczył Asystent DIAK ks. prał. Stanisław Potera, w koncelebrze uczestniczyli ks. dr Marek Dzik – proboszcz tutejszej parafii, który przybliżył jej ciekawą historię, oraz Asystent POAK w Trzebownisku ks. Michał Czeluśniak. W homilii ks. Potera, podkreślał, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. To co człowiek buduje na wierze jest piękne, doskonałe. Czy wystarczy być dobrym aby dostać się do nieba ? Dobroć nie zapewnia nam życia wiecznego, ale dobroć w znaczeniu Bożym – tak, gdy zasadą mojego życia jest DEKALOG. Również, żadne z ludzkich praw, nie może zmieniać prawa Bożego. Mówiąc o „in vitro” podkreślał ks. Potera, że jest ono niedopuszczalne moralnie z powodów religijnych i ogólnoludzkich, każde życie jest dzieckiem Boga. W duchu wiary przeżywamy dzień skupienia. Jesteśmy jedną rodziną, tylko w Bogu mamy siłę aby kształtować się w Akcji Katolickiej. W temat konferencji o uczestnictwie we wspólnocie Kościoła, którą prowadził dr Rafał Czupryk wprowadził, Prezes DIAK Jeremi Kalkowski. W każdą wspólnotę się wchodzi. We wspólnotę się wrasta i we wspólnocie się wzrasta – rozpoczął konferencję prelegent, postawił też pytania, które warto sobie postawić i na które trzeba znać odpowiedź.

– Dlaczego jestem w Kościele?

– Jakie jest moje miejsce we wspólnocie Kościoła?

– Czy moja wiara daje mi ,,,widzenie’’ potrzeb ,,mojego Kościoła’’, przekonuje mnie do angażowania się na rzecz wspólnoty ?

– Żyję tym, w co wierzę, co głoszę ?

– Jakie kryteria określają apostolska świadomość ?

– Co to znaczy angażować się w życie Kościoła?

– Jak rozumiem słowa: ,,Poznać Chrystusa, to podążać drogą , którą jest Chrystus ‘’

Wspólnota jako komunia, jest darem samego Boga. Poczucie wspólnoty wynika z tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Odkrycie tego staje się dla nas jakimś wyzwaniem, które staje przed nami. Prelegent mówił o eklezjalnej tożsamości czyli o potrzebie chrześcijańskiej świadomości – dlaczego jestem w Kościele i jakie jest moje miejsce we wspólnocie Kościoła. W Kościele trwają Ci, którzy niewzruszenie wierzą w jego misje, żyją wiarą i adorują Boga. Jesteśmy w Kościele bo wierzymy; Kościół daje nam Chrystusa; jestem w Kościele z tych samych powodów, iż jestem chrześcijaninem. Nie można wierzyć w pojedynkę, wiara jest siłą jednoczącą. Kościół nie z ludzkiego powstał zamysłu, to Chrystus założył Kościół i Kościół jest Jego własnością podkreślał dr Czupryk. Przynależność do Kościoła wyrażamy we współuczestnictwie w jego apostolskiej misji, bierzemy za niego odpowiedzialność . Skuteczna troska o Kościół, apostolska świadomość i angażowanie się w życie Kościoła jest zadaniem wszystkich powołanych przez Boga. To posłanie misyjne Chrystusa „Idźcie i głoście”. Prelegent zwrócił uwagę, iż wielu przeżywa kryzys, nie są w stanie nadążyć za tempem zmian na świecie. Usiłując osiągnąć „sukces” wyczerpują się duchowo, odchodzą od wartości duchowych, od Kościoła, od wiary. Warto zadać sobie pytanie: czy nie za bardzo zaufałem sobie? Nawet gdy nie widzimy sensu, warto zaufać Bogu. Wiara jest darem, jest światłem na drodze człowieka. Jest siłą Kościoła, która kształtuje się we wspólnocie. Nie można wierzyć w pojedynkę. Decydując się pójść za Chrystusem, żyję w Kościele, a nie obok. Czynnie angażuję się w życie Kościoła którego wzorem jest Chrystus. Świadczę życiem i świadczę tym co głoszę, mówię innym o Chrystusie. Proszę o wsparcie Ducha św., a modlitwa i sakramenty dają mi światło prawdy. ,,Jezu Ty się tym zajmij’’ – to nasze powołanie , nasze uczestnictwo we wspólnocie, nasze uczestnictwo w Kościele.

W spotkaniu uczestniczyło wielu członków Akcji Katolickiej, w skupieniu wysłuchali konferencji dr Czupryka. Był również czas na kawę, ciasto i wspólne rozmowy. Dni formacyjne mają za każdym razem to samo zadanie: przypomnieć nam, że mamy rosnąć, mamy budować więzi nie tylko przy pomocy słów, ale konkretnie być ze sobą, dla siebie i obok siebie. Dziękujemy ks. Proboszczowi za przyjęcie i członkom POAK za przygotowanie sali i poczęstunek.

Małgorzata Jaworska