Gorlice – ADWENTOWE SPOTKANIA FORMACYJNE

W dniu 27 listopada 2021 r. odbyły się pierwsze spotkania z cyklu Adwentowych Dni Formacyjnych Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Jedno w Gorlicach, w parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – dla dekanatów Biecz i Gorlice i drugie – w Jaśle w parafii Wniebowzięcia NMP – Fara, dla dekanatów: Jasło, Brzostek, Dębowiec, Frysztak, Nowy Żmigród, Strzyżów i Wielopole Skrzyńskie.

W spotkaniu w Gorlicach uczestniczyli przedstawiciele parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, św. Józefa Oblubieńca NMP w Sękowej, św. Michała Archanioła w Binarowej, Miłosierdzia Bożego w Ropicy Polskiej, św. Andrzeja Apostoła w Rożnowicach i św. Bartłomieja Apostoła w Wójtowej. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego w gorlickiej bazylice pw. Narodzenia NMP. Po modlitwie zebrani przeszli do domu parafialnego na drugą część spotkania.

Po konferencji formacyjnej wygłoszonej przez ks. Michała Batora – II Asystenta Kościelnego AK, odbyła się część „warsztatowa” spotkania, poświęcona zapoznaniu się uczestników z tematyką XVI Synodu Plenarnego Biskupów na jego etapie diecezjalnym. Po wprowadzeniu, uczestnicy podzieleni na cztery grupy robocze, podjęli dyskusję na tematy synodalne. Owocem dyskusji są spisane wnioski i refleksje, które zostaną przekazane Diecezjalnemu Zespołowi Synodalnemu.
Wyrazy wdzięczności i szczerego uznania kierujemy do gospodarzy miejsca: Ks. Stanisława Ruszla – proboszcza Parafii Narodzenia NMP w Gorlicach, ks. Tomasza Bierzyńskiego – Asystenta Kościelnego POAK oraz Pani Katarzyny Jawor – Prezesa POAK i wszystkim członkom oddziału parafialnego, za gościnne przyjęcie i wzorową organizację spotkania.

Jeremi Kalkowski
Prezes Zarządu DIAK