27. Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa –
27 Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę

Dwa dni trwała Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, która odbywała się pod hasłem: „Z Tobą Matko w Kościele Chrystusa”. Na potrzebę wyrazistego świadectwa ewangelicznego życia świeckich katolików oraz na potrzebę odważnego zaangażowania zwrócono uwagę podczas pielgrzymki.

Zebrani na Szczycie Jasnej Góry na Mszy Świętej członkowie Akcji Katolickiej z Polski, w tym grupa z DIAK Rzeszów oraz duża grupa z parafii pw. św. z Trzebowniska modlili się m.in. w intencji rodzin, o odnowę Kościoła, o pokój dla świata i naszych ukraińskich sąsiadów, o odwagę w niesieniu Ewangelii w różne dziedziny życia społecznego.

Pielgrzymowanie rozpoczęło się przemarszem modlitewnym z częstochowskiej Archikatedry św. Rodziny na Jasną Górę. Prezes KIAK Urszula Furtak podkreśliła , iż w obecnym czasie jest potrzeba wielkiej modlitwy i troski o rodziny i ich przyszłość w Ojczyźnie, wiara słabnie w rodzinach, rozluźnia się nasze wyznawanie wiary, a młodym ludziom dzisiaj potrzebne jest świadectwo. Jeżeli wiara będzie mocna w rodzinie, to jako wspólnota będziemy też mocni, rodzina Bogiem silna to silna wspólnota.

Podczas Eucharystii w homilii bp Marek Mendyk, asystent kościelny Akcji Katolickiej w Polsce zwrócił uwagę na potrzebę „apostolstwa nadziei”.

– Misja jest prosta, iść i głosić Ewangelię, być odważnym świadkiem Zmartwychwstałego Pana. W tym świecie skłóconym, pełnym polityki, nieść nadzieję i pokój. Warto pamiętać o tym, co powinno nas charakteryzować w tym trudnym czasie, mamy być apostołami nadziei i pokoju, takiej radości, która płynie ze świadomości, że jest z nami Jezus – podkreślał bp Mendyk. Odnowiony został Akt Zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej.

Mija 30 lat, kiedy Jan Paweł II podczas wizyty biskupów polskich „ad limina” w 1993r. , zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji Katolickiej. Akcję Katolicką w Polsce zainicjował kard. August Hlond, który widział konieczność odbudowy państwa w oparciu o katolicką wiarę i moralność. Od naszego patrona, św. Jana Pawła II, powinniśmy się uczyć bycia wiernym wartościom chrześcijańskim i zaangażowania w Kościół.

Doroczne spotkanie było okazją do przypomnienia o aktualnych zadaniach katolików świeckich, a widząc zanik wiary, pustkę życia, brak przełożenia wiary, Ewangelii na życie społeczne, musimy podjąć pracę, apostolstwo , to nasze powołanie w Kościele i świecie. Modlitwa i działanie dla Boga, Kościoła i Ojczyzny – tak można scharakteryzować pracę i formację Akcji Katolickiej.

Pielgrzymowanie nasze zakończyło się w godzinach wieczornych, nawiedziliśmy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach gdzie Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu, gdzie święta Faustyna zobaczyła ,jakim nieszczęściem dla człowieka jest znaleźć się poza kręgiem Bożego światła i widziała, że cały świat potrzebuje jak nigdy dotąd Bożej łaski. Bożej mocy i ludzkiej siły, życzymy sobie i naszym wspólnotom.

Króluj nam Chryste!