25-lecie działalności POAK Parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Ropczycach

W dniu 13 kwietnia 2024 r. Oddział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Ropczycach świętował uroczyście 25-tą rocznicę reaktywowania działalności. O godz. 17:00 w kościele parafialnym członkowie zebrali się na Mszy Świętej dziękczynnej, której przewodniczył Asystent Diecezjalny AK ks. Prałat S. Potera w asyście księży: L. Kordasa – Asystenta Dekanalnego AK, R. Polańskiego – proboszcza parafii oraz ks. P. Sikory – Asystenta kościelnego POAK.

Po Mszy św. odbyła się wspólna agapa w sali budynku parafialnego. Ksiądz Asystent Diecezjalny AK w towarzystwie Prezesa i Wiceprezesa Zarządu DIAK, wręczyli na ręce Prezesa POAK Pana Jana Gondka, dyplom uznania oddziałowi za dzieło apostolstwa. Osobne dyplomy otrzymali także najbardziej zasłużeni członkowie – Pani Ludwika Miąso i Pan Ryszard Główka. Przy dobrym cieście była okazja do rozmowy o historii oddziału, o sytuacji bieżącej i planach na przyszłość.