2.10.2022 Rzeszowska Procesja Różańcowa

W niedzielne popołudnie, 2 października br. ulicami miasta przeszła po raz kolejny Procesja Różańcowa. Nabożeństwo, któremu przewodniczył bp Jan Wątroba, rozpoczęło się Koronką do Bożego Miłosierdzia przy Krzyżu Ofiar Komunizmu. „Idziemy wspólnie dając świadectwo wiary w Jezusa Chrystusa, nadającego sens naszemu życiu, nasze działania są na chwałę Boga, Kościoła i naszej Ojczyzny. Wspólna modlitwa niech będzie kontemplacją chwały Jezusa i Maryi, medytacją nad naszym życiem i wołaniem o pogłębienie wiary w nas samych i wszystkich naszych braci i sióstr ”- mówił ks. dr Rafał Flak, rozpoczynając nabożeństwo.

Księga Ewangelii, Krzyż, ,,Blask Prawdy” – hasło tegorocznego XXII Dnia Papieskiego, napis niesiony przez Członków Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia, pieśni maryjne i rozważanie tajemnic chwalebnych różańca prowadzone przez poszczególne stowarzyszenia tworzyły modlitewną atmosferę nabożeństwa. W procesji członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, diecezjalnej Caritas, Podkarpackiej Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II, Akcji Katolickiej, Rycerzy Kolumba i Męskiej Grupy św. Andrzeja Boboli na zmianę nieśli krzyż. Uczestnicy procesji modlili się za młodych naszej diecezji, aby nie utracili wiary w Boga, Niebo i Zmartwychwstanie. O siłę do pomagania potrzebującym, za Papieża Franciszka, biskupów, kapłanów, wychowawców i rodziców aby potrafili przekazywać młodemu pokoleniu wiarę czysta i autentyczną. Akcja Katolicka wzywając orędownictwa Królowej Polski modliła się za naszą Ojczyznę , za rządzących, aby ich praca i decyzje były zgodne z Ewangelią, o pokój i zgodę. Modlono się także za misjonarzy i misje, o ducha braterskiej wzajemnej pomocy. Eucharystii w Bazylice Ojców Bernardynów, na zakończenie procesji, przewodniczył bp Edward Białogłowski. W homilii przypomniał postać i historię życia św. Franciszka z Asyżu. Organizatorem Rzeszowskiej Procesji Różańcowej był Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie oraz Rada Ruchów i Stowarzyszeń, Katolickich Diecezji Rzeszowskiej.

Naszą obecnością i modlitwą głosiliśmy Jezusa Chrystusa na ulicach, dając świadectwo naszej wiary w Boga.

Króluj nam Chryste !
Małgorzata Jaworska