Dekret KEP Polski z dn. 2.05.1995. powołujący Akcję Katolicką w Polsce

KONFERENCJA EPISKOPATU POLSKI

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

01-015 Warszawa, skr. Pocz. 28

tel. (22)389251; fax. (22)38-09-67

 

 

Warszawa, dnia 2 maja 1995 r.

SEP-700-4

 

D E K R E T

Z upoważnienia 275 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obradującej w Warszawie w dniach 16-18 marca 1995 r., powołuję Akcję Katolicką w Polsce z siedzibą w Warszawie (ul. Dziekania 1) jako publiczne stowarzyszenie katolików świeckich (por. kan. 312 § 1, 2° Kodeksu Prawa kanonicznego oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póˇn. zm.).

Akcja Katolicka w Polsce, wypełniając zadania wynikające z powołania świeckich do współodpowiedzialności za budowanie Ciała Chrystusowego (por. kan. 208 KPK), będzie się kierować Statutem zatwierdzonym przez Konferencję Plenarną Episkopatu Polski.

 

 (-) +Józef Kardynał Glemp

Przewodniczący Konferencji Episkopatu

 

Prymas Polski

(-) Bp Tadeusz Pieronek

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

Polub nas na FB

AKCJA KATOLICKA

 DEKRET

    HYMN

     PATRONI 

 
DZIŚ OBCHODZIMY
Pawła, Heleny