ASYSTENCI DIECEZJALNI

Ksiądz Stanisław Potera

Pochodzi z parafii pw. Św. Katarzyny w Starym Żmigrodzie. Twórca i pierwszy proboszcz parafii Św.  Michała Archanioła, (od 1981 r). Opiekuje się Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, Chórem "Michael", Rycerstwem Św. Michała Archanioła, Różami  Różańcowymi oraz prowadzi katechezy przedmałżeńskie.  Funkcje dodatkowe: Kanonik Kapituły Katedralnej,  Dziekan dekanatu Rzeszów - Katedra, Referent "Caritas  Kapłanów", Asystent Kościelny Akcji Katolickiej diecezji rzeszowskiej, asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana".

 

Ksiądz Rafał Flak

Pochodzi z parafii pw. Opatrzności Bożej w Trzebosi. Od sierpnia 2017 roku pełni funkcję Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Rzeszowskiej Kurii Diecezjalnej i zastępcy Asystenta Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej. Jest katechetą Szkoły podstawowej Nr 21 w Rzeszowie. Zdobył stopień naukowy licencjata z teologii pastoralnej, a następnie otworzył przewód doktorski z homiletyki . Rozpoczął także studia z logopedii na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pracę naukową łączy z pracą duszpasterską w Parafii pw. Michała Archanioła w Rzeszowie.

 

ASYSTENCI DEKANALNI

Polub nas na FB

AKCJA KATOLICKA

 DEKRET

    HYMN

     PATRONI 

 
DZIŚ OBCHODZIMY
Pawła, Heleny