ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI

2020-02-21

Moi drodzy,

 

10 IV 2019 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszona została Ustawa Święto Chrztu Polski.

To państwowe święto będzie obchodzone co roku 14 kwietnia. Jest ze wszech miar zasadne, aby zachęcać wszystkie szkoły w Polsce do przeprowadzenia w pobliżu tej daty (ponieważ 14 kwietnia br. przypadają ferie Wielkanocne) uroczystych akademii.

Fundacja „Słowo”, która jest głównym organizatorem tego projektu wyśle do szkół ok. 25 lutego zaproszenie z zachętą uczestniczenia w działaniu mającym upamiętnić wśród młodzieży chrześcijańskie korzenie naszego państwa.

 

Ok. 25 lutego zostanie uruchomiona również strona internetowa www.swietochrztu.pl która będzie zawierała materiały pomocnicze dla nauczycieli przeprowadzających uroczyste akademie.

Ponieważ informacja wysyłana do szkół może często trafiać do SPAMu lub do szuflady
w sekretariacie, potrzebny jest wolontariusz na poziomie powiatu, który otrzyma od nas telefony i adresy elektroniczne szkół i będzie dzwonił do dyrekcji zachęcając do przeprowadzenia

akademii. Jeżeli szkoła nie dostała lub zagubiła te informacje, może je powtórnie dosłać lub odesłać do strony www.swietochrztu.pl

Jestem przekonany, że jego działanie pozwoli nam znacznie zwiększyć skuteczność.

Fundacja „Słowo” zawarła porozumienie z KIAK o współpracy w zakresie tworzenia sieci wolontariuszy, aby tak ważne wydarzenie skuteczniej przebijało się do świadomości dzieci i młodzieży.

Państwa rola będzie polegała przede wszystkim na pomocy w poszukiwaniu takich

wolontariuszy i przekazaniu nam kontaktów do nich, ale także, jeżeli to możliwe, na zachęcaniu szkół w najbliższym otoczeniu do przeprowadzenia akademii z okazji Święta Chrztu Polski.

Pięknym rozwiązaniem byłoby, gdyby członkowie Akcji Katolickiej z POAK zachęcali do tych działań nauczycieli (w tym katechetów) oraz dyrektorów szkół. Prawie każdy ma znajomego nauczyciela.

Będziemy oczekiwać, że szkoła prześle nam drogą elektroniczną potwierdzenie

przeprowadzenia akademii a także, te, które zechcą – materiały filmowe lub zdjęciowe.

Najciekawsze z nich zostaną opublikowane i nagrodzone.

W razie pytań podajemy dane kontaktowe:

Jan Klawiter – 601638283, janklawiter@op.pl

Wioleta Żurawska – 500784744, husku@wp.pl

Serdecznie proszę o włączenie się w te działania,

 

prezes Fundacji „Słowo”

Jan Klawiter

 

Polub nas na FB

AKCJA KATOLICKA

 DEKRET

    HYMN

     PATRONI 

 
DZIŚ OBCHODZIMY
Pawła, Heleny